Papers on the Neolithic

View

1972 Grave med teltformet overbygning fra tidlig-neolitisk tid. KUML 1971. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 127-149.

View

1975 Tidlig neolitiske anlæg ved Tolstrup. KUML 1973-74. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 121-154.

View

1976 Stendyngegrave ved Fjelsø. KUML 1975. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 73-82.

View

1977 Jættestuen Hørret Skov I. Et nyt fund af fodskåle med massiv midtdel. KUML 1976. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 65-94.

View

1978 (Andersen, Niels H. &) Skåle med storvinkelbånd fra Yngre Stenalder. Overgangen mellem tidlig- og mellemneolitikum. KUML 1977. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 131-160.

View

1978 Toftum ved Horsens. Et "befæstet" anlæg tilhørende tragtbægerkulturen. KUML 1977. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 161-184.

 

1978 Toftum - Ein neues neolithisches Erdwerk bei Horsens, Ostjütland (Dänemark). Archaeologisches Korrespondenzblatt  8, Heft 1: 1-7.

View

1978 Et yngre stenalders kobbersmykke fra en dysse ved Soed. Nordslesvigske Museer. Årbog for museerne i Sønderjyllands amt  5: 15-19.

View

1978 Perioder og periodeovergange i neolitikum. Om forskellige fundtypers egnethed til kronologiske opdelinger. hikuin  4: 51-60.

View

1979 Earthen Long Barrows and Timber Structures: Aspects of the Early Neolithic Mortuary Practice in Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society  45: 301-320.

View

1980 En tidligneolitisk langhøj ved Rude i Østjylland. KUML 1979. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 79-108.

  1980 (review) Klaus Ebbesen: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie  Bind XXVIII, hefte 4: 677-679.
  1980 (review) Erik Jørgensen: Hagebrogård - Vroue - Koldkur. Neolithische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland. fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie  Bind XXVIII, hefte 4: 679-680.
  1980 (review) Karsten Davidsen: The Final TRB Culture in Denmark. A Settlement Study. fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Bind XXVIII, hefte 4: 680-681.
  1981 (review) Klaus Ebbesen: Stordyssen i Vedsted. Studier over tragtbægerkulturen i Sønderjylland. fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie  Bind XXIX, hefte 2: 314-317.
 

1982 Settlement Systems of Early Agricultural Societies in East Jutland, Denmark: A Regional Study of Change. Journal of Anthropological Archaeology  1: 197-236.

View

1982 (& Helle Juel Jensen) Settlement and Land Use in Early Neolithic Denmark. Analecta Praehistoria Leidensia  XV: 63-86.

View

1984 (& Jens Erik Petersen) Tidligneolitiske anlæg ved Mosegården. Regionale og kronologiske forskelle i tidligneolitikum. KUML 1983. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab : 61-120.

View

1984 (Palle Eriksen &) Hanstedgård. A Settlement Site from the Funnel Beaker Culture. Journal of Danish Archaeology  vol. 3: 62-82.

 

1985 Comment to: Björn E. Berglund. Early Agriculture in Scandinavia: Research Problems related to Pollen-analytical Studies. Norwegian Archaeological Review  Vol 18, Nos 1-2: 91-93.

 

1987 Comment to: Peter Bogucki. The Establishment of Agraian Communities on the North European Plain. Current Anthropology  Volume 28, Number 1 p. 14.

View

1987 Where did all the Hunters go? An Assessment of an Epoch-Making Episode in Danish Prehistory. Journal of Danish Archaeology  Volume 5 1986: 229-239.

  1987 (review) Poul Otto Nielsen: Bondestenalderen. Sesams Danmarkshistorie. Oldtiden. Bd 2 1981 fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie  Bind XXIV, hefte 1: 61-62.
View

1988 Da jæger blev bonde. Om forklaringer af kulturændringer i arkæologien. in Torsten Madsen (ed) Bag Moesgårds Maske. Kultur og samfund i fortid og nutid, Aarhus Universitetsforlag, pp. 111-120.

View

1988 Causewayed Enclosures in South Scandinavia. in Colin Burgess, Peter Topping, Claude Mordant and Margaret Maddison (eds) Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe, BAR International Series 403: 331-336.

 

1988 Yngre Stenalder. in Annette Damm (ed) Danmarks oldtid på Moesgård. Moesgård, pp. 24-42

  1988 (review) Alasdair Whittle: Neolithic Europe a Survey. Journal of Danish Archaeology  volume 6 1987: 231-232.
  1989 (review) JürgenHoika: Das Mittelneolitikum zur Zeit der Trichterbecherkultur in Nordostholstein. Germania 67, 1989, 2. Halbband: 603-607.
View

1990 Changing patterns of land use in the TRB culture of South Scandinavia. in Dobrochna Jankowska (ed.) Die Trichterbecherkultur. Neue Forchungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposium Dymaczewo, 20-24 September 1988. Poznan, pp. 27-41.

  1990 Manddrab. i Oldtidens Ansigt. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 1990. Det kongelige Nordiske Oldskriftsselskab, Jysk Arkæologisk Selskab. p. 40-41.
View

1991 The social structure of Early Neolithic society in South Scandinavia. in Jan Lichardus (ed) Die Kupferzeit als historischer Epoche. Symposium Saarbrüchen und Otzenhausen 6.-13.11.1988. Teil I. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Band 55. Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn pp. 489-496.

 

1993 Høje med træbyggede grave. in Steen Hvass & Birger Storgaard (eds) Da klinger i Muld. 25 års arkæologi i Danmark. Aarhus Universitetsforlag pp. 96-99

 

1993 Barrows with timber-built structures. in Steen Hvass & Birger Storgaard (eds) Digging into the Past. 25 Years of Archaeology in Demark Aarhus University Press pp. 96-99

View

1994 Die Gruppenbildung im frühsten Neolithikums Dänemarks und ihre Bedeutung. in Jürgen Hoika & Jutta Meurers-Balke (eds) Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. Untersuchungen un Materialien zur Steinzeit in Schleswig-Holstein 1. Verein zur Förderung des Archäologischen Landesmuseum e.V. - Wachholz Verlag, Neumünster. pp. 227-237.

  1994 (review) Milan Zápotocký: Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums. Germania 72, 1994, 1. Halbband: 327-330
  1995 (review)Per Karsten: Att kasta yxan i Sjön. En studie över rituell tradition och förandring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Fornvännen 90: 179-185.
 

1995 (review) Jan Albert Bakker. The Dutch Hunebedden. Megalithic Tombs of the Funnel Beaker Culture. Germania 72, 1994, 2. Halbband: 616-617.

View

1997 Ideology and social structure in the earlier Neolithic of south Scandinavia. A view from the sources. Analecta Praehistorica Leidensia 29, 1997: 75-81

 

1998 Die Jungsteinzeit in Südskandinavien. in Joachim Preuss (Hrsg.) Das Neolithikim in Mitteleuropa. Kulturen - Wirtschaft - Umwelt. Um 6. bis 3. Jahrtausend v.u.z. Band 1/2: 423-450.

  1999 (review) Hugo H. Sørensen (ed.): Spodsbjerg - en yngre stenalders boplads på Langeland. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 1999: 297-299.
  2002 (review) Lutz Klassen: Fruhes Kupfer im Norden. Untersuchungen zu Chronologie, Herkunft und Bedeutung der Kupferfund der Nordgruppe der Trichterbecherkultur. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2002: 322-324
 

2003 En bebyggelse fra bondestenalderen ved Hanstedgård med vidnesbyrd om højeste havniveau i Horsens Fjord. Horsens - Ren Fjord. Nyhedsbrev Nr. 11, Marts 2003: 278-282.

  2004 (review) Christopher Tilley: An ethnography of the Neolithic. Early prehistoric societies in southern Scandinavia. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2004: 376-377
View

2007 Aalstrup - a settlement site and causewayed enclosure at Horsens Fjord. (UK version of paper below).

View 2009 Aalstrup - en boplads og systemgravsanlæg ved Horsens Fjord. In Almut Schülke (ed.) Plads og rum i tragtbægerkulturen. Bidrag fra Arbejsmøde på Nationalmuseet, 22 september 2005. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. pp. 105-138
View

2011 Systemgravsanlæg ved Horsens Fjord. Unpublished paper